307758898_147544611307566_8573955886828630608_n 307758898_147544611307566_8573955886828630608_n
In de media

Elorah gelanceerd in de media

Gepubliceerd 5 september 2022

Elorah is gelanceerd in de media! Met de start van het nieuwe schooljaar werken de christelijk reformatorische vestigingen van Kibeo onder de naam Elorah. De afgelopen jaren is het aantal christelijk reformatorische vestigingen flink gegroeid. Er is dan ook steeds sterker de behoefte aan een eigen visie, missie, pedagogisch beleid en een eigen manier van communiceren die aansluit bij de identiteit van de doelgroep. Elorah is als label onderdeel van Kibeo.  Lees hieronder het volledige persbericht. Bent u benieuwd wat de naam Elorah betekent? Lees dan het artikel De betekenis van Elorah en het logo. 

-Persbericht-
Goes, 30 augustus 2022

 Kibeo komt met Elorah, christelijk reformatorische opvang en kindontwikkeling

Kinderopvangorganisatie Kibeo start het nieuwe schooljaar met Elorah: peutergroepen, buitenschoolse opvang en kinderopvang vanuit een christelijk reformatorische identiteit. Twintig bestaande vestigingen van Kibeo die al werken vanuit een reformatorische identiteit, vormen samen het nieuwe label Elorah. De verwachting is dat Elorah dit jaar groeit naar zo’n dertig vestigingen, verspreid over Nederland.

Passende opvang voor christelijk reformatorische gezinnen

Met Elorah sluit Kibeo aan bij het beleid en de identiteit van reformatorische basisscholen in Nederland. Dit zorgt voor een laagdrempelige overgang vanuit de peutergroepen en dagopvang naar de basisschool. Elly Brand, bestuurder van Kibeo, zegt hierover: “Ouders en kinderen met een christelijk reformatorische achtergrond bieden we graag een vertrouwde omgeving. Peutergroepen en opvang die aansluiten bij de Bijbelse normen en waarden, de herkenbare gewoontes van thuis en de identiteit van de basisschool. Met deze passende voorschoolse educatie geven we ieder kind dezelfde ontwikkelkansen, ongeacht hun achtergrond”.

Kindontwikkeling en opvang met Bijbelse thema’s

Elorah biedt verschillende soorten opvang, zoals peutergroepen (voor kinderen van twee tot vier jaar), buitenschoolse opvang (voor kinderen van de basisschool) en dagopvang (voor kinderen van nul tot vier jaar). Een dag bij Elorah start met gebed, een verhaal uit de Bijbel en een psalm of lied. Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met een vve-programma aan de hand van de methode ‘Doe meer met Bas’. “Onze identiteit zit verweven in de thema’s, hoe we met elkaar omgaan en wat we belangrijk vinden om kinderen mee te geven. Daarnaast mag een kind bij ons echt kind zijn. Ze kunnen zich op hun eigen tempo ontwikkelen”, vertelt Arco Grisnigt, directeur van Elorah. Elorah hecht veel waarde aan opvang waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. De activiteiten, materialen, thema’s en methoden stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Ook wordt er aandacht gegeven aan de manier van inrichten en de aanwezigheid van verschillende pedagogische hoeken. Het programma voldoet hiermee volledig aan de eisen die de overheid stelt aan een vve-programma.

Wat maakt Elorah uniek?

Elorah blijft met haar vestigingen een onderdeel van Kibeo. Het maakt gebruik van alle kennis op het gebied van pedagogiek, beleid en veiligheid van Kibeo waardoor de kwaliteit gewaarborgd is. ”We zijn een snelgroeiend label in de kinderopvang”, aldus Arco Grisnigt. “Het is uniek voor Nederland dat er op deze schaal en met deze professionaliteit opvang bestaat waarbij specifiek de christelijk reformatorische identiteit het uitgangspunt is”. Alle pedagogisch medewerkers op de vestigingen hebben een christelijk reformatorische achtergrond. Dit zorgt voor een vertrouwde omgeving voor ouders en kind. Een omgeving waar kinderen zich ontwikkelen en groeien in vaardigheden. Op een eenvoudige manier leren kinderen om eerbied te hebben voor God en wat naastenliefde is. Voor een doorlopende leerlijn werkt Elorah nauw samen met christelijk reformatorische basisscholen.

Over Kibeo

Kinderopvangorganisatie Kibeo ontwikkelt continue. Met innovaties speelt Kibeo in op maatschappelijk ontwikkelingen en de vraag van ouders naar passende ondersteuning op het gebied van kinderopvang en kindontwikkeling. Tegelijk houdt het de kinderopvang toegankelijk en betaalbaar. Bij Kibeo krijgt ieder kind de kans zich te ontwikkelen binnen een uitdagende en stimulerende omgeving. Het doel is kinderen te laten opgroeien tot gezonde, sociale en verantwoordelijke jongvolwassenen. Voor de samenleving van nu en de toekomst.

De pedagogisch medewerkers werken elke dag met veel plezier op de 150 vestigingen verspreid over Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant, Utrecht en Gelderland. Zij ontvangen zo’n 9.500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Lancering Elorah

Artikel in de onderwijsspecial van Terdege

De jaarlijkse onderwijsspecial van Terdege, een magazine gericht op reformatorische gezinnen, is een mooie gelegenheid voor de lancering van Elorah. In een artikel van twee pagina’s worden de visie en missie toegelicht. “We zijn een snelgroeiend label in de kinderopvang”, vertelt Arco Grisnigt, labeldirecteur van Elorah in het artikel. „Het is uniek voor Nederland dat er op deze schaal en met deze professionaliteit opvang bestaat waarbij de christelijk reformatorische identiteit het uitgangspunt is.”

 

Lees het hele artikel in Terdege
Lancering Elorah

Elorah in KinderopvangTotaal

KinderopvangTotaal publiceerde twee items over Elorah. Een artikel op basis van het persbericht en een interview met Arco Grisnigt, directeur van Elorah. KinderopvangTotaal schrijft: “Kinderopvangorganisatie Kibeo komt met een nieuw label: Elorah. Onder deze naam bieden 21 vestigingen in Nederland christelijk reformatorische kinderopvang. En de vraag daarnaar blijkt groot”. Bekijk het hele artikel online.

In het tweede artikel licht Arco Grisnigt toe: “Ondanks de landelijke ontkerkelijking en ontzuiling, groeit de vraag naar christelijk reformatorische kinderopvang. Het is een zeer specifieke doelgroep, maar het is ook een doelgroep waarbij steeds vaker beide ouders werken.” Bekijk het hele artikel online (alleen voor abonnees).

Bekijk het item op kinderopvangtotaal.nl