Header – D Header – D

Algemene toelichting op de diensten

Op de pagina ‘Wat kost het’ vindt u al onze mogelijkheden en tarieven. Hieronder lichten we bepaalde onderdelen binnen onze mogelijkheden en tarieven verder toe.

Dagopvang: 0 t/m 3 jaar

Betaling
De tarieven die op de website genoemd worden, worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.

Buitenschoolse opvang: 4 t/m 12 jaar

Vervoer
Voor BSO gelden er voor (taxi)vervoer andere voorwaarden.

Flexibele vakantieuren
Vakantieuren worden, afhankelijk van het aantal dat u afneemt, aangeboden tegen hetzelfde tarief als de uren tijdens de schoolweken. De jaarlijkse kosten van deze flexibele vakantieuren worden verwerkt in uw maandelijkse factuur. Start de opvang gedurende het jaar dan worden de vakantieuren naar rato aangeboden. De minimale afname van 120, 130  of 140 flexibele vakantieuren (afhankelijk van de dienst) wordt omgerekend naar het aantal maanden dat nog rest tot het einde van het kalenderjaar. Restitutie van niet gebruikte, maar wel reeds betaalde vakantieuren vindt niet plaats.

Flexibele vakantieuren kunnen, behalve tijdens schoolvakanties, ook gebruikt worden tijdens de schoolweken. Bijvoorbeeld tijdens studiedagen en sluiting van de school. Of als uw kind incidenteel extra bij de BSO komt spelen.

Wilt u opvang in de schoolvakanties? Meld uw kind voor elke vakantie altijd aan via het ouderportaal.

Betaling
De tarieven die op de website genoemd worden, worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Voor een aantal bestaande klanten geldt dit niet. De tarieven worden deze klanten berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.
Deze regeling is niet beschikbaar voor nieuwe klanten; zij ontvangen iedere maand een factuur.

Sluitingsdagen

Kibeo heeft de mogelijkheid maximaal twee door de organisatie (nader) te bepalen dagen te sluiten. In samenspraak met de Cliëntenraad zijn dit allebei dagen die een feestdag verbinden met het weekend.

Voor 2024 zijn alle vestigingen en het Servicekantoor gesloten op:

  • Vrijdag 10 mei, de dag na Hemelvaartsdag
  • Vrijdag 27 december, de dag na tweede kerstdag

Had u eigenlijk opvang op deze dagen? Dan worden de uren van deze sluitingsdag automatisch bij uw afwezigheidstegoed opgeteld in de maand waarin de sluitingsdag valt.

Kinderopvangtoeslag

Bent u beiden werkzaam en/of schoolgaand dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Vraag de toeslag direct aan via toeslagen.nl zodra u uw overeenkomst voor kinderopvang hebt ontvangen of ten minste binnen 3 maanden nadat u gestart bent met het afnemen van opvang. Zo loopt u zeker geen toeslag mis en voorkomt u dat u onnodig kosten zelf voorschiet.