Elorah Goes

Dagopvang
Peutergroep
Buitenschoolse opvang

Een veilige en vertrouwde plek voor uw kind

Wanneer u kiest voor kinderopvang, dan wilt u dat uw zoon of dochter een veilig plekje krijgt met alle ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. En dat we rekening houden met de persoonlijke behoeftes van uw kind. Wilt u weten hoe we dat bij Elorah doen? Op deze pagina leest u meer hierover.

Kwaliteit

Als ouder is het best lastig een keuze te maken voor opvang. Want hoe weet u dat de organisatie waarvoor u kiest kwalitatief in orde is? Laat u eens rondleiden op de vestiging, bekijk op welke manieren uw opvang samenwerkt met het onderwijs of controleer aan welke eisen uw opvangorganisatie voldoet. Zo kunt u een goed beeld krijgen waar de organisatie van uw keuze voor staat. Bij Elorah zijn we heel open over onze kwaliteit en daar vertellen we graag over.

Alle kinderdagverblijven van Elorah worden regelmatig door de GGD geïnspecteerd en gecontroleerd.

Elorah is onderdeel van kinderopvangorganisatie Kibeo. U wordt daarom doorverwezen naar kibeo.nl.

Lees meer over kwaliteit bij Kibeo

Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen en wat betekent dat voor ons pedagogisch handelen? Wat willen wij kinderen bieden en hoe doen we dat? In het pedagogisch beleid ziet u in één document wat Elorah belangrijk vindt bij de opvang van uw kind. Zoals:

• hoe stellen we uw kind op zijn of haar gemak in de groep met leeftijdsgenootjes
• op welke manier wordt uw kind op een speelse manier gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling
• hoe leren we uw kind vriendjes te maken
• het ritme van thuis is uitgangspunt, hoe gaat dat?

Elorah is onderdeel van kinderopvangorganisatie Kibeo. U wordt daarom doorverwezen naar het pedagogisch beleidsplan van Kibeo.

Bekijk het volledige pedagogisch beleidsplan op kibeo.nl

Ouderbetrokkenheid

Elorah voert een actief ouderbeleid. U kunt op diverse manieren meepraten en -denken over de opvang. Vrijwel elke vestiging heeft een Locatie ouderraad (LOR). Ook bij een vestiging waar geen LOR aanwezig is, kunt u zich als ouder opgeven als lid. Bij twee leden of meer wordt dan een ouderraad gevormd. Als lid van de ouderraad praat en denkt u mee over zaken die te maken hebben met de opvang op de locatie en helpt u mee met het organiseren van speciale activiteiten.

Wilt u lid worden van de Locatie ouderraad op uw vestiging? Vraag de pedagogisch medewerker om meer informatie.